مرور برچسب

شورای طلاب

شورای طلاب پل ارتباطی بین طلاب و مرکز مدیریت است

حجت الاسلام مومنی گفت: مکانیزم بسیار خوبی برای شورای طلاب طراحی شده و اگر جای خود را در مدارس علمیه باز کند بهترین و بالاترین گام مشورتی و تصمیم گیری گروهی، شورای طلاب حوزه علمیه خواهد بود.