مرور برچسب

ناصريه

اصفهان همچنان پیشتاز در امور تبلیغ بین الملل برای گردشگران خارجی

حجت الاسلام زمانی با ارائه ارائه آماري از تعداد جلسات و گفتگوهاي دینی كه در سال ۱۳۹۷ با گردشگران در مدرسه ناصریه صورت گرفته است، گفت: تعداد گردشگران حاضر در جلسات گفتگو از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاكنون در مدرسه علمیه تبلیغی ناصریه بيش از ۲۶ هزار…